Img

Ledningssystem på riktigt.

KlossenIT är ett verksamhetsledningssystem som implementerar ert ISO baserade ledningssystem i verksamheten. Testa geom att klicka nedan.
Användare guest15 och lösen spanarnguest.Testa

Enkelhet.

Ledningssystem ska vara enkelt att arbeta med. KlossenIT är ett system som kombinerar dokumentation och dagligt arbete.

KlossenIT är uppbyggd med ISO strukturen som bas.

Struktur, ordning och reda med hjälp av ISO standarden blir kraftfullt om det verkligen används.

Och systemet anpassas efter er verksamhet och er dokumentation.